Υπηρεσία

Συστήματα συναγερμού – CCTV

Συστήματα συναγερμού σπιτιού και καταστημάτων που ασφαλίζουν και να προστατεύουν από κινδύνους διάρρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Το σύστημα συναγερμού αποτελείται από τον πίνακα ελέγχου , την εσωτερική και εξωτερική σειρήνα , ανιχνευτές κίνησης και θραύσης κρυστάλλων και παγίδες σε όλα τα ανοίγματα (παράθυρα , πόρτες κα).


Κλειστά συστήματα παρακολούθησης  (CCTV )σχεδιασμένα έτσι ώστε να καταγράφουν και να αναπαράγουν εικόνα και ήχο για την επιτήρηση ενός χώρου από απόσταση .

Το CCTV Αποτελείται από  ένα καταγραφικό DVR και μία ή περισσότερες κάμερες που συνδέονται σε μόνιτορ υψηλής ευκρίνειας τόσο στην καταγραφή όσο και στην μετάδοση εικόνας.