Υπηρεσία

Μηχανολογικά

Σε συνεργασία με έμπειρους υδραυλικούς για την άρτια συγκρότηση της υδραυλικής εγκατάστασης οικιών και καταστημάτων , την κατάλληλη επιλογή των υλικών και τους τρόπους ασφαλούς  εγκατάστασης και  συντήρησης ,ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις παρακάτω εργασίες  :

  • Την τροφοδότηση με πόσιμο νερό των αναγκαίων σημείων του κτιρίου
  • Την απομάκρυνση από το κτίριο κάθε ακάθαρτου νερού που θα προκύψει κατά τη χρήση του πόσιμου νερού
  • Την απομάκρυνση των νερών της βροχής από τις στέγες και τις ταράτσες του κτιρίου και τη διοχέτευσή τους στο ανάλογο αποχετευτικό δίκτυο
  • Σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο διανομής για την τροφοδότηση του κτιρίου
  • Εγκατάσταση βοηθητικών δεξαμενών νερού σε περιπτώσεις που η παροχή του νερού στο δίκτυο διανομής δεν είναι συνεχής ή όταν η πίεση, στο σημείο που βρίσκεται το κτίριο, δεν είναι επαρκής.
  • Πλήρης ή μερική αποκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων και εργασίες συντήρησης
  • Αντικατάσταση υδραυλικών σωμάτων ( βρύσες , νιπτήρες κα)
  • Εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων νερού
  • Ηλεκτρικούς και ηλιακούς θερμοσίφωνες