Υπηρεσία

Ηλεκτρολογικά

Κύρια φροντίδα μας, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  με στόχο την πλήρη  ικανοποίηση των πελατών μας .Με σύγχρονο εξοπλισμό και διαθέτοντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ,σας γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε :

  • Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικιών , επαγγελματικών και βιοτεχνικών χώρων
  • Σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Οικιακός και κτιριακός αυτοματισμός βασισμένος στο πρότυπο ΚΝΧ ,κάτοχος του διεθνούς αναγνωρισμένου τίτλου KNX Partner
  • Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εκπόνηση μελέτης φωτισμού
  • Επισκευή και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών
  • Αναβάθμιση ηλεκτρικού πίνακα και αποκατάσταση ελλείψεων
  • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Επανέλεγχος και εκπόνηση Υπεύθυνης Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  • Δομημένη καλωδίωση για τη σύνδεση δικτυακών συσκευών
  • Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων