ΕΡΓΟ

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ξενοδοχειακή μονάδα

Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων δωματίων και κοινοχρήστων χώρων και  μηχανολογικές εγκαταστάσεις στην ξενοδοχειακή μονάδα   Ionion Fos Aparhotel στην Νικιάνα τη Λευκάδας .Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων , τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, σύστημα πυρανίχνευσης με  κομβία κινδύνου, τοποθέτηση και συνδέσεις φωτιστικών και ηλεκτρικών συσκευών  , περιφερειακός φωτισμός και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού πισίνας .