ΕΡΓΟ

Hλεκτρολογικές  και μηχανολογικές εργασίες ιατρείου

Η εταιρεία μας ανέλαβε όλες τις ηλεκτρολογικές  και υδραυλικές εργασίες που ήταν απαραίτητες  και επαρκείς για τη χρήση του εγκατεστημένου ιατρικού εξοπλισμό και της δικέφαλης τομογραφικής γ- κάμερας καθώς και  για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του  σύγχρονου Ιατρείου Πυρηνικής Ιατρικής  της κυρίας Πολυξένης Ζώτου στην Πρέβεζα. Επιπλέον εγκαταστήσαμε σύστημα πυρανίχνευσης και ειδική αποχέτευση πυρηνικών αποβλήτων .